Kontrole stanu technicznego budowli

· by Marcin · Czas czytania ok. 2 min · (243 słów)

Budynki jakie napotykamy na obszarze Polski mają wielorakie zużytkowanie. Do najobfitszej odmiany budynków zaszufladkować obstaje budynki budownictwa mieszkalnego. Oprócz nich stoją również budynki biznesowe a także funkcjonalności publicznej (szkoły, szpitale, urzędy itp.). Obiekty biznesowe zróżnicować można na usługowe i produkcyjne.

Posiadacze oraz administratorzy budynków podlegają z kolei pewnym zobowiązaniom w myśl właściwego u nas prawa budowlanego. Pośród takiego rzędu obowiązków rozpoznać można przymus dokonywania okresowych kontroli poziomu technicznego budowl, w szczególności pod względem ich obecnego wyeksploatowania jak również problematyczności dla środowiska przyrodniczego. Kontrolami takimi zajmują się inspektorzy nadzoru budowlanego w ustalonych przepisami prawnymi okresach czasu.

Uwolnieni z przeprowadzania audytów budowlanych są posesorzy mieszkalnych domów jednorodzinnych, wszelako już na właścicielach i zarządzających budynków wielorodzinnych ciąży taki przymus. Do drugiej grupy budynków, które podlegają przeglądom technicznym zakwalifikować trzeba np. sklepy wielkopowierzchniowe, stacje benzynowe, fabryki itp. Kontrolerzy badają w szczególności czy obiekty te są eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem a także kryteriami ochrony środowiska, a dodatkowo czy wypełniane są obligatoryjne roboty remontowe dzięki jakim nie zmniejsza się stan użytkowy budynków.

W trakcie przeglądu technicznego analizuje się budynek i jego składniki (w szczególności tego typu, które są wystawione na niszczycielski wpływ czynników atmosferycznych lub psują się w toku codziennej eksploatacji) jak również zamknięte w nim armatury (gazowe, kominowe, wentylacyjne). Ponadto inspekcji może ulegać sieć przeciwpożarowa i kanalizacyjna budynku. Nie ma natomiast wymogu corocznego analizowania poziomu instalacji elektrycznej obiektu.

Adnotacje odnotowane przez inspektora wprowadza się do księgi obiektu, natomiast koszt przeglądu technicznego uiszcza posesor albo administrator.

Zobacz także: www.budorama.co.pl/2016/02/23/okresowy-przeglad-techniczny-budynku/

Free Web Hosting